___Tình bạn VIOLET___

LỊCH

Quà tặng của cô
TRỊNH THỊ KIM LOAN

Tiền Giang

MENU dọc

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  DIỄN ĐÀN

  Thành viên VIOLET

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  CV_10/GDĐT-TH_ HD_thực hiện TT32

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hà Việt Chương (trang riêng)
  Ngày gửi: 19h:31' 11-02-2012
  Dung lượng: 31.0 KB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số: 10/GDĐT-TH Long Xuyên, ngày 26 tháng 02 năm 2010
  V/v Hướng dẫn thực hiện
  một số nội dung của Thông tư 32

  Kính gửi: Ông (Bà) Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
  các huyện, thị, thành phố

  Ngày 11 tháng 02 năm 2010, Bộ GDDT đã có công văn số 717/BGDĐT-GDTH về Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT Quy định về đánh giá xếp loại học sinh tiểu học (gửi kèm công văn nầy). Ngoài các nội dung Bộ quy định tại công văn 717, Sở lưu ý thêm một số điểm sau:
  I. Kiểm tra bổ sung:
  a) Học sinh được kiểm tra bổ sung khi:
  a.1) Vắng mặt với lí do khách quan, dẫn đến không đủ số điểm kiểm tra định kì.
  a.2) Học sinh có điểm kiểm tra định kì bất thường so với kết quả học tập hàng ngày của học sinh. Điểm kiểm tra bất thường là:
  + Thường ngày là điểm Giỏi (điểm 10, điểm 9), khi kiểm tra là điểm Trung bình (điểm 6, điểm 5) hoặc điểm yếu (dưới 5).
  + Thường ngày là điểm Khá (điểm 8, điểm 7), khi kiểm tra là điểm yếu (dưới 5).
  Đối với học sinh thuộc diện a.2 trên: giáo viên chủ nhiệm đề xuất, thông qua tổ chuyên môn họp xét (có biên bản) và báo cáo đến hiệu trưởng quyết định hình thức, thời điểm kiểm tra lại.
  Đối với học sinh thường ngày là điểm Yếu (dưới 5), khi kiểm tra là điểm Khá (điểm 8, điểm 7), điểm Giỏi (điểm 10, điểm 9) thì Giáo viên chủ nhiệm báo cáo với Hiệu trưởng và Hiệu trưởng trực tiếp xem xét, tìm hiểu qui trình kiểm tra, xem lại bài kiểm tra. Nếu có chứng cứ sai phạm thì xem xét xử lý kỷ luật những người có liên quan và tổ chức kiểm tra bổ sung cho học sinh này.
  b) Số lần kiểm tra bổ sung:
  - KTĐK.GKI, KTĐK.CKI, KTĐK.GKII: kiểm tra bổ sung 1 lần, trong vòng 1 tuần lễ kể từ ngày kiểm tra chính thức.
  - KTĐK.CN:
  + Lần 1: kiểm tra vào cuối năm học, trong vòng 1 tuần lễ kể từ ngày kiểm tra chính thức. Điểm kiểm tra bổ sung lần 1 được thay thế kết quả trước đây để ghi vào học bạ, xét lên lớp, xếp loại giáo dục, xét khen thưởng. Nếu điểm kiểm tra bổ sung lần 1 thấp hơn điểm kiểm tra chính thức thì lấy điểm kiểm tra chính thức.
  + Lần 2, lần 3 (nếu có): kiểm tra trước ngày bắt đầu năm học mới, tại thời điểm tựu trường. Kết quả này dùng để xét lên lớp hoặc lưu ban, không xếp loại giáo dục, không xét khen thưởng.
  II. Xét lên lớp, xếp loại giáo dục, xét khen thưởng.
  - Xét lên lớp, xếp loại giáo dục: các môn tự chọn không tham gia xét lên lớp, xếp loại giáo dục.
  - Xét khen thưởng: chỉ xét khen thưởng cho học sinh được lên lớp thẳng.
  + Căn cứ xếp loại giáo dục để khen thưởng danh hiệu Học sinh Giỏi, Học sinh Tiên tiến.
  + Học sinh chưa đạt được các danh hiệu Học sinh Giỏi, Học sinh Tiên tiến thì có thể khen thưởng từng môn nếu HLM.N đạt loại Giỏi (kể các các môn tự chọn).
  Yêu cầu Trưởng phòng GDĐT chỉ đạo tổ chức triển khai công văn 717/BGDĐT-GDTH và văn bản này đến tận giáo viên./.

  KT. GIÁM ĐỐC,
  Nơi nhận: PHÓ GIÁM ĐỐC,
  - Như trên;
  - Lưu: VT, TH.


   
  Gửi ý kiến

  Nhạc MIDI (Anh DANH tạo)

  Nhạc MIDI: Cách mạng - Cải lương - Thiếu Nhi
  Việt Nam 1 - Việt Nam 2 - Việt Nam 3 - Việt Nam 4 - Việt Nam 5
  NGUYỄN VĂN DANH

  BÀ RỊA – VŨNG TAU