___Tình bạn VIOLET___

LỊCH

Quà tặng của cô
TRỊNH THỊ KIM LOAN

Tiền Giang

MENU dọc

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  DIỄN ĐÀN

  Thành viên VIOLET

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  QD_thành lập HDBM cấp tiểu học_2012-2013

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: SGD&ĐT An Giang
  Người gửi: Hà Việt Chương (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:31' 14-09-2012
  Dung lượng: 164.5 KB
  Số lượt tải: 3
  Số lượt thích: 0 người
  UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  Số : 1140/QĐ-SGDĐT An Giang, ngày 10 tháng 9 năm 2012

  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc thành lập Hội đồng bộ môn cấp Tiểu học tỉnh An Giang
  Năm học 2012-2013

  GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN GIANG

  Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2008/TTLT/BGD&ĐT-BNV ngày 14/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp huyện;
  Căn cứ Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 23/6/2009 của UBND tỉnh An Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang;
  Căn cứ Quyết định số 849/QĐ-GDĐT ngày 10/7/2006 của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang về việc ban hành quy định tạm thời về thành lập Hội đồng bộ môn cấp Tiểu học;
  Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang;
  Xét năng lực và phẩm chất cán bộ, giáo viên.

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1. Nay thành lập Hội đồng bộ môn cấp Tiểu học tỉnh An Giang năm học 2012-2013 của ngành Giáo dục và Đào tạo An Giang, với thành phần sau :

  (Danh sách kèm theo)

  Điều 2. Hội đồng bộ môn cấp Tiểu học tỉnh An Giang năm học 2012-2013 thực hiện nhiệm vụ theo đúng Quyết định 849/QĐ-GDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang.

  Điều 3. Thành viên Hội đồng bộ môn được hưởng các chế độ chính sách theo quy định hiện hành.

  Điều 4. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Giáo dục tiểu học, Tài chánh, Chánh Thanh tra Sở GDĐT; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các Ông (Bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


  Nơi nhận:
  - TT. UBND tỉnh An Giang;
  - Sở Tài chính;
  - Kho bạc Nhà nước AG
  - Như điều 4;
  - Lưu VP, TCCB, GDTH.
   KT. GIÁM ĐỐC
  PHÓ GIÁM ĐỐC


  (đã ký)


  Lý Thanh Tú
  
  DANH SÁCH HỘI ĐỒNG BỘ MÔN
  CẤP TIỂU HỌC TỈNH AN GIANG
  (Kèm theo Quyết định số 1140 / QĐ-SGDĐT ngày 10/9/2012 của Sở GDĐT AG)

  A. BAN LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG:
  1. Chủ tịch : Ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Sở GDĐT
  2. Phó chủ tịch : Ông Đặng Văn Trường, Trưởng phòng GD Tiểu học
  3. Thư ký : Ông Nguyễn Ánh Trăng, Chuyên viên chính Sở GDĐT
  Ông Nguyễn Quang Minh, Chuyên viên Sở GDĐT

  B. CÁC TỔ BỘ MÔN:
  1. Tổ bộ môn Tiếng Việt (12 thành viên):

  - Ô. Nguyễn Ánh Trăng,
  Chuyên viên chính Sở GDĐT,
  Tổ trưởng
  
  - B. Phan Thị Cúc,
  Chuyên viên Phòng GDĐT Chợ Mới,
  Tổ phó
  
  - Ô. Trần Trung Hiếu,
  HT tiểu học Nguyễn Trung Trực - LX,
  Tổ viên
  
  - Ô. Ngô Văn Sum,
  HT tiểu học A An Phú - AP,
  -
  
  - B. Dương Thị Thùy Hương,
  Chuyên viên Phòng GDĐT Tịnh Biên,
  -
  
  - Ô. Trần Thanh Huy,
  Chuyên viên Phòng GDĐT Châu Đốc,
  -
  
  - Ô. Lê Quang Trung,
  Chuyên viên Phòng GDĐT Châu Thành
  -
  
  - Ô. Giang Hữu Lộc,
  Chuyên viên Phòng GDĐT Tri Tôn,
  -
  
  - Ô. Hồ Đăng Ba,
  Chuyên viên Phòng GDĐT Châu Phú,
  -
  
  - Ô. Trần Trinh Triết,
  PHT tiểu học Long Hưng - TC,
  -
  
  - Ô. Đặng Văn Bé Tư,
  HT tiểu học A Tân Trung - PT,
  -
  
  - Ô. Phạm Công Hoàng,
  HT tiểu học B Vĩnh Chánh - TS,
  -
  
  
  2. Tổ bộ môn Toán (12 thành viên)

  - Ô. Võ Văn Quới,
  Phó trưởng phòng GDTH Sở GDĐT,
  Tổ trưởng
  
  - Ô. Đinh Sơn Lâm,
  Chuyên viên Phòng GDĐT Tịnh Biên,
  Tổ phó
  
  - Ô. Nguyễn Điền Dũng
   
  Gửi ý kiến

  Nhạc MIDI (Anh DANH tạo)

  Nhạc MIDI: Cách mạng - Cải lương - Thiếu Nhi
  Việt Nam 1 - Việt Nam 2 - Việt Nam 3 - Việt Nam 4 - Việt Nam 5
  NGUYỄN VĂN DANH

  BÀ RỊA – VŨNG TAU