___Tình bạn VIOLET___

LỊCH

Quà tặng của cô
TRỊNH THỊ KIM LOAN

Tiền Giang

MENU dọc

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  DIỄN ĐÀN

  Thành viên VIOLET

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  QĐ chấm GVG Huyện (11-12)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hà Việt Chương (trang riêng)
  Ngày gửi: 18h:24' 29-02-2012
  Dung lượng: 103.0 KB
  Số lượt tải: 6
  Số lượt thích: 0 người
  UBND HUYỆN PHÚ TÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  _________________ _____________________________________

  Số : 106 /QĐ.PGD-ĐT Phú Tân, ngày 28 tháng 2 năm 2012


  QUYẾT ĐỊNH

  ( V/v thành lập Hội đồng chấm giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học năm học 2011 – 2012)
  (phần thực hành giảng dạy )
  ____________


  TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO HUYỆN PHÚ TÂN

  Căn cứ quyết định số 5466/2011/QĐ.UBND ngày 27 tháng 7 năm 2011 của UBND huyện Phú Tân về việc ban hành quy chế tổ chức hoạt động Phòng Giáo dục;
  Căn cứ hướng dẫn số 21/HD-SGDĐT, ngày 15/8/2011; hướng dẫn số 526/HD-PGDĐT, ngày 03/10/2011 và kế hoạch số 27/KH-PGDĐT, ngày 16/01/2012 của Phòng GD&ĐT Phú Tân về việc tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học ” năm học 2011 – 2012;
  Căn cứ kế hoạch chấm chọn GV dạy giỏi cấp tiểu học năm học 2011-2012 của Phòng Giáo dục & Đào tạo Phú Tân;
  Căn cứ nhu cầu công tác,

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1. Nay thành lập Hội đồng chấm chọn giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học năm học 2011 – 2012 (phần thực hành giảng dạy) đặt tại các trường tiểu học trong thị trấn Phú Mỹ và trường tiểu học B, C Chợ Vàm, với thành phần như sau :
  (Danh sách đính kèm)

  Điều 2. Thời gian chấm chọn kể từ ngày 05/3/2012 đến 13/3/2012
  * Họp toàn thể hội đồng chấm lúc 15 giờ ngày 02/3/2012

  Điều 3. Các ông (bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


  Nơi nhận : KT.TRƯỞNG PHÒNG
  - Như điều 3 “để thực hiện” PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
  - Lưu VT

  ( Đã ký)


  Châu Nguyệt Luân


  DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHẤM CHỌN
  GVDG CẤP TIỂU HỌC NĂM HỌC 2011 - 2012
  (PHẦN THỰC HÀNH GIẢNG DẠY)
  (Kèm theo quyết định số: 106 /QĐ.PGD-ĐT ngày 28 tháng 2 năm 2012 )

  STT
  Họ và tên
  Chức vụ
  Đơn vị
  công tác
  Khối lớp/ Môn
  Ghi chú
  
  1
  Châu Nguyệt Luân
  P. Trưởng Phòng
  PGD&ĐT
  
  Thanh Tra
  
  2
  Nguyễn Thị Ánh Hồng
  P. Trưởng Phòng
  PGD&ĐT
  
  Chủ Tịch
  
  3
  Đặng Văn Thông
  P. Trưởng Phòng
  PGD&ĐT
  
  Phó chủ tịch
  
  4
  Đào Hữu Dũng
  Chuyên viên
  PGD&ĐT
  Khối lớp 5
  Thư ký + GK
  
  5
  Nguyễn Hoàng Phong
  P.Hiệu trưởng
  A Phú Lâm
  Khối lớp 5
  Giám khảo
  
  6
  Trần Minh Dũng
  Hiệu trưởng
  B Hòa Lạc
  Khối lớp 5
  Giám khảo
  
  7
  Võ Thanh Thoảng
  Giáo viên
  A Phú Thọ
  Khối lớp 5
  Giám khảo
  
  8
  Nguyễn T. Thu Hương
  Giáo viên
  B Tân Trung
  Khối lớp 5
  Giám khảo
  
  9
  Nguyễn Đoàn Diên
  Giáo viên
  B BTĐông
  Khối lớp 5
  Giám khảo
  
  10
  Trần Thanh Thủy
  Hiệu trưởng
  A Phú Thạnh
  lớp 4
  Giám khảo
  
  11
  Nguyễn Thanh Triều
  Hiệu trưởng
  A Chợ Vàm
  lớp 4
  Giám khảo
  
  12
  Lý Văn Sáo
  P. Hiệu trưởng
  A Hòa Lạc
  lớp 4
  Giám khảo
  
  13
  Nguyễn Văn Đồng
  Giáo viên
  B Phú Mỹ
  lớp 4
  Giám khảo
  
  14
  Lê Thành Mỹ
  Giáo viên
  B Phú Mỹ
  lớp 4
  Giám khảo
  
  15
  Trương T. Thu Mai
  Giáo viên
  B Phú Mỹ
  lớp 4
  Giám khảo
  
  16
  Đặng Văn Bé Tư
  Hiệu trưởng
  A Tân Trung
  lớp 3
  Giám khảo
  
  17
  Phan Hữu Trí
  Hiệu trưởng
  B BTĐông
  lớp 3
  Giám khảo
  
  18
  Trần T. Thúy Phượng
  P. Hiệu trưởng
  B Phú Lâm
  lớp 3
  Giám khảo
  
  19
  Nguyễn Thanh Tuấn
  Hiệu trưởng
  Phú Long
  lớp 3
  Giám khảo
  
  20
  Nguyễn Văn Hùng
  Hiệu trưởng
  B Phú Mỹ
  lớp 2
  Giám khảo
  
  21
  Phan Tấn Sĩ
  Hiệu trưởng
  B Phú Thạnh
  
   
  Gửi ý kiến

  Nhạc MIDI (Anh DANH tạo)

  Nhạc MIDI: Cách mạng - Cải lương - Thiếu Nhi
  Việt Nam 1 - Việt Nam 2 - Việt Nam 3 - Việt Nam 4 - Việt Nam 5
  NGUYỄN VĂN DANH

  BÀ RỊA – VŨNG TAU